انجمن علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی

وابسته به گروه زبان و ادبیات عرب مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

انجمن علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی

وابسته به گروه زبان و ادبیات عرب مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی

انجمن علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۰
آذر

اعضاء انجمن

استادیار گروه: خانم مظفری

هماهنگی مطالب تابلوی انجمن: خانم بابا میرسید از اساتید زبان و ادبیات موسسه

رئیس انجمن: ریحانه ملک؛ طلبه مقطع کارشناسی، رشته زبان و ادبیات عربی

نایب رئیس: فوزیه فلسفی؛ طلبه مقطع کارشناسی، رشته معارف اسلامی

دبیر انجمن: نرجس هاشمی؛ طلبه مقطع کارشناسی، رشته معارف اسلامی

مسٔول وبلاگ: فاطمه سادات جعفری

اعضاء انجمن: خانم‌ها؛ ریحانه ملک، نرجس هاشمی، ثریا خاوری، حمیده رضوانی و صدیقه حسینی، (طلاب مقطع کارشناسی، رشته زبان و ادبیات عربی) فهیمه حسینی،فاطمه سادات جعفری (طلاب مقطع کارشناسی رشته فقه و اصول) خدیجه یعقوب، فاطمه رجایی، فوزیه فلسفی، استفانی، جی چنگ، چمن محمدی(طلاب مقطع کارشناسی، رشته عمومی)

لازم به ذکر است که انجمن علمی پژوهشی زبان و ادبیات عربی همیشه پذیرای اعضاء جدید می باشد. درصورت تمایل به همکاری به گروه علمی - تربیتی زبان و ادبیات عربی مراجعه نمایید.

  • انجمن زبان و ادبیات عرب مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی
۳۰
آذر

آقاجان! تو عزیزی، تو «تمییزی»، و از تمام «مبهمات» ما «رفع» ابهام می­کنی. تو «حقیقیه» ترین «قضیه» ی جهان اسلام و «مرجع» هزاران «ضمیر» پاک­باخته ای هستی که از سراسر جهان به تو «عود» می­کنند. و محبت تو همه ی «افعال قلبی» آنان را به حالت «تعلیق» درآورده است؛ چندان که دلهاشان نیز «معلق» به دستت شده است.

آقاجان! تو «إنّ ثقیله» هستی که وقتی بر سر بی عدالتی در می­آیی با هیچ«مقتضای حالی»«خفیفه» نمی­شوی.
  • انجمن زبان و ادبیات عرب مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی
۳۰
آذر

1.  لهجه های مختلف

عربها در گذشته بصورت قبیله ای زندگی می کردند و هر قبیله ای لهجه ای مخصوص به خود را داشت  این اختلاف  لهجه ها صورتهای مختلفی داشت که:

الف) گاهی اختلاف در کلمات بوده مثلا ًقبیله ای به گندمالقمحو قبیله ی دیگر به آنالبر می گفتند.

ب) گاهی اختلاف در استعمال یک کلمه وجود داشت مثلا ماده یالوثبرا اهل حجاز به معنایظفراستعمال میکردند و اهل یمن در معنی ضد آن استعمال میکردند،وثببه معنایاقعدمیباشد.

ت) گاهی اختلاف لهجه ها در حرکات است. مثلاً قریش صرف مضارعه را فتحه میدهند و بنی اسد آن را مکسور می خوانند و همچنین اختلافات زیادی بین لهجه های گوناگون در زبان عربی مشاهده می شود که گاهی این اختلافات بین قبائل بسیار شدید است مانند اختلاف بین قبائل عدنانیه در حجاز و قحطانیه در یمن که در مفردات و ترکیبات با هم اختلاف زیادی دارند بطوری که ابو عمروبن علاء گفته است:«لیس حمیر و أقاصی الیمن بلساننا و لا عربیتهم بعربیتنا». یعنی زبان عربی حمیر و زبان نواحی یمن زبان عربی ما نمی باشند و از هم جدایند.

  • انجمن زبان و ادبیات عرب مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی
۳۰
آذر

 بارالها ! هرچند درضمیر شأن ما نیست که با این صدای نکره با تو سخن بگوییم ولی یا رب ما را به بالاترین مقام اولیائت منصوب بفرما.

خدایا ! ما همه اهل حرفیم، ما را اهل فعل قرار بده و از زنگار کینه و عداوت منفصل بفرما. اراده ما را استوار بگردان تا  اعمال ما مشتق از افعالی باشد که رضایت تو را در تقدیر دارند.

خدایا ! افعال قلوب جامد ما را ازافعال ناقصه گناهمان تمییز بفرما .

ای خدا ! ما که محلی ازاعراب تقرّب تو نداریم خود شر نواسخ شیطانی را از سر مارفع نما. ما را ازصفات مشبهه به شیطان حفظ بفرما و صیغه مبالغه دوستی را بین ما و خودت قرار بده. ظروف ما را ازعوامل معنوی سرشار بگردان. ما در افعال مقاربه به تو بسیار دوریم به لطف افعال رجایت ما را مشمول ملحقین به جنّـت خود قرار بده .

خدایا ! بین جمله شرط وجزای آن گناهکار مانده ایم و از اعراب نظرت افتاده ایم به حق موصولات میان ما و خود تلفظـاً و محلاً ارتباط قرار بده.

  • انجمن زبان و ادبیات عرب مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی